Klimaatwinnaars

Schrijf je nu in voor een unieke klimaatcursus bij de Open Universiteit.

ga naar de cursus Hulp nodig?

Basiskennis op het terrein van digitalisering, nieuwe technologieën en met name het klimaatbeleid is in deze tijden van de coronacrisis nog belangrijker – en deze drie thema’s zijn de centrale onderdelen van de digitale studie Klimaatwinnaars.

Tijdelijke actie (t/m 1 september 2020): volg de korte versie van de cursus Klimaatwinnaars nu gratis – of de gecertificeerde variant met een aantrekkelijke korting!

Opwarming van de aarde

De komende decennia zullen we wereldwijd te maken krijgen met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Doordat vooral bedrijven steeds meer broeikasgassen, met name CO2 uitstoten, neemt de gemiddelde temperatuur op aarde steeds verder toe. Deze klimaatverandering leidt in veel landen tot extreme weertypes, zoals hittegolven en heftige regenval, maar ook tot gebieden die met droogte kampen. Omdat deze opwarming overal tot desastreuze gevolgen zal leiden, zoals onleefbare gebieden, maar ook tot enorme economische schades worden er in de meeste landen door overheden, maar ook door bedrijven maatregelen getroffen om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen. Volgens economen, het internationale bedrijfsleven en de meeste regeringsleiders is klimaatverandering de grootste bedreiging voor de wereldeconomie.

Effecten op bedrijfsvoering

Alle bedrijven, overheden en andere organisaties en hun werknemers ondervinden de effecten van klimaatverandering en het klimaatbeleid van overheden op hun huidige bedrijfsvoering. Of ze nu willen of niet ze moeten klimaatneutraal worden en dat vraagt om een pakket aan maatregelen waarmee ze er voor zorgen dat hun CO2-uitstoot naar nul gaat. Organisaties die menen dat ze kunnen afwachten vergissen zich. Ze zullen in ieder geval, hoe dan ook, hun bedrijfsvoering zodanig moeten aanpassen dat ze geen broeikasgassen meer uitstoten. In verschillende landen worden daartoe al verplichtingen opgelegd. Bovendien heeft de Europese Unie (EU) recent een klimaatplan gelanceerd dat er voor moet zorgen dat de EU in 2050 klimaatneutraal is.

Daarmee zijn duizenden miljarden gemoeid en overal in Europa zal dit effecten hebben op het beleid en de bedrijfsvoering binnen het bedrijfsleven, maar ook bij overheden en ander instellingen. Deze organisaties krijgen bovendien te maken met beleggers en financiers, maar ook klanten en opdrachtgevers die alleen maar zaken willen doen met zogenoemde klimaatwinnaars. Dit zijn bedrijven en organisaties die voorop lopen bij het realiseren van een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Digitale basiscursus Klimaatwinnaars

Alle bedrijven, overheden en andere organisaties moeten voldoende kennis van zaken hebben op het terrein van klimaatverandering en het klimaatbeleid. De digitale basiscursus Klimaatwinnaars van de OU is speciaal ontwikkeld om in deze kennis te voorzien. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd digitaal smartbook met verschillende voordelen, zoals een voorleesfunctie in verschillende talen, toelichtende filmpjes, een koppeling met de sociale media en een update-systeem waarmee de inhoud snel kan worden aangepast aan actuele ontwikkelingen.

Klimaatwinnaars kan op twee manieren worden gevolgd: als korte online basisstudie met toegang tot de smartbook, of als uitgebreide cursus met feedback, eigen opdracht en een officieel OU-studiecertificaat. Voor beide varianten gelden geen opleidingseisen. Gezien de inhoud is Klimaatwinnaars in beginsel voor iedereen waardevol. Vooral voor medewerkers in het bedrijfsleven, de overheid en andere organisaties is het een aantrekkelijke korte studie. Daarmee worden ze snel geïnformeerd over de algemene, maar ook bedrijfskundige aspecten van klimaatverandering.

Heeft u zich al ingeschreven?